Các đại sứ tiêu biểu quỹ Kiến tạo nhịp cầu - cac-dai-su-tieu-bieu-quy-kien-tao-nhip-cau